VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s.r.o.

 • e-mail: skola@vakantis.cz

 • GSM: +420 777 471 717 (sekretariát školy – Dana Klečková)

 • ID datové schránky: w8ibi3k

 • IČ: 251 57 426

 • DIČ: CZ-25157426

 • RED IZO školy: 600020231

 • IZO SŠ: 060075104

 • IZO VOŠ: 110028716

 • číslo účtu: 2293588002/5500

  • při platbách školného jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka/studenta

Úřední hodiny sekretariátu školy:

 • V době zrušení prezenční výuky: středa 9:00-13:00 hodin

 • Ve dnech výuky: 8:00-14:00 hodin

 • Pracovní dny, ve kterých neprobíhá výuka: 9:00-13:00 hodin

 • V době školních prázdnin: středa 9:00-12 :00 hodin
  (Mimořádné změny úředních hodin sledujte v sekci Aktualit)

Kontakty

Emailové adresy všech vyučujících jsou tvořeny: prijmeni.jmeno@vakantis.cz

Ředitelka školy:

Zástupce ředitelky:

Vedoucí učitel VOŠ:

 • Mgr. Bc. Marika Vostrovská

Správa PC sítě:

Školní metodik prevence a výchovný poradce:

Školní koordinátor EVVO: