37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, vhodný pro dívky i chlapce, zaměřený na výuku základních činností, spojených s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo a s minimálními náklady. Součástí vzdělání je také získání znalostí a osvojení dovedností, souvisejících s výkonem zasilatelských služeb a finančních služeb.

Absolventi získají studiem oboru v rámci školního vzdělávacího programu kvalifikaci pro výkon činností zejména charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Najdou uplatnění jako

 • referenti a provozní pracovníci v přepravních společnostech a v poštovní přepravě
 • logistici v dopravě a přepravě
 • logistici skladových operací
 • referenti v bankách, pojišťovnách a na poštách
 • provozní pracovníci poštovního provozu
 • finanční poradci
 • obchodní zástupci

Vzhledem k vyšší hodinové dotaci předmětů ekonomického zaměření mohou absolventi vykonávat i další práce, jako např. účetní, asistent manažera, odborný ekonomický referent, případně jsou schopni sami podnikat. Absolventi jsou připravováni i na další studium na VOŠ i VŠ se zaměřením na logistiku, bankovní a finanční služby i v dalších oborech s ekonomickým zaměřením.

Příklad vyučovaných odborných předmětů:

 • logistika
 • přepravní a zasilatelské služby
 • informační systémy v logistice
 • řízení zásob
 • finanční služby
 • poštovní služby
 • marketing a management
 • podniková ekonomika
 • účetnictví

Názory studentů

„Na škole je pro mě nejlepší individuální přístup učitelů. Vždycky se snaží pomoci, ať už přijdeme s jakýmkoliv dotazem. Škola mi umožnila učit se věcem hlavně z praxe a díky přístupu mi dodala sebedůvěru.“

Barbora, Studentka
„Za mě je super, že většina hodin probíhá 90 minut, a ne klasických 45. Daleko více se toho stihne a zbývá i čas na diskuzi. Baví mě na ní to, že jsme taková „rodina“, s učiteli můžeme mluvit o všem, nejen o učení. K této atmosféře napomáhá i to, že je nás ve třídě o polovinu méně než na klasické škole. Naučila jsem se samostatnosti, vystupování před lidmi. Navíc se s oborem neztratíte – v dnešní době logistika hýbe obchodem, výrobou a neobejdeme se bez ní.
Terka, Studentka