Pro následující školní rok (2023/24) nevypisujeme přijímací řízení a obor neotvíráme.